Hủy

Kienlongbank tay lãnh đạo Tin tức

Kienlongbank thay lãnh đạo

Kienlongbank thay lãnh đạo

Bà Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank, sẽ giữ chức quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 24/2/2018.

Người Tiên Phong