Hủy

Kim loại Tin tức

Cửa nào vào kho vàng 500 tấn?

Cửa nào vào kho vàng 500 tấn?

Không phải ngẫu nhiên mà đề xuất huy động vàng trong dân đã được đưa ra từ năm 2012 nhưng sau 5 năm vẫn chỉ dừng lại ở mức... đang bàn bạc.

  • 13/07/2015 - 13:30

    Về đâu hỡi vàng?

    Tại sao trong lúc kinh tế thế giới có nhiều biến động lớn thì giá vàng vẫn chưa có dấu hiệu đi lên?