Hủy

Kim tae won Tin tức

Chồng kim chi - Vợ Specialty

Chồng kim chi - Vợ Specialty

Sau khi bán lại Ông Kim’s cho CJ, 2 năm qua là thời gian Kim Tae Kon và Kim Hạnh dành để xây dựng thương hiệu cà phê The Yellow Chair.