Hủy

Kinh doanh 6 tháng 2018 Tin tức

PAN lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ

PAN lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ

Sáu tháng đầu năm, PAN đạt doanh thu hợp nhất hơn 3.546 tỉ đồng, tăng 136%, còn lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 204,7 tỉ đồng

  • 22/05/2018 - 08:12

    4 tháng, FPT lãi tăng 34%

    So với 4 tháng năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương.