Hủy

Kinh doanh cá thể Tin tức

  • 15/06/2012 - 16:57

    HDBank giảm lãi suất cho vay

    HDBank sẽ cấp tín dụng cho khách hàng với mức lãi suất từ 13%/năm đối với doanh nghiệp và 12%/năm đối với cá nhân.