Hủy

Kinh doanh thực phẩm Tin tức

Nova F&B đóng cửa, mở sóng ngầm F&B

Nova F&B đóng cửa, mở sóng ngầm F&B

Thương vụ Nova F&B bán lại cho đối tác Singapore cho thấy thị trường thực phẩm và đồ uống (F&B) tại Việt Nam dự báo tiếp tục có những cơn sóng ngầm.

XOR, XOR Việt Nam