Hủy

Kinh doanh thuong mai Tin tức

  • 05/01/2015 - 20:31

    Parkson chật vật kinh doanh tại Việt Nam

    Doanh thu tăng trưởng mạnh ở hầu khắp châu Á nhưng các chỉ số tại thị trường Việt Nam không sáng sủa khiến lợi nhuận của toàn hệ thống giảm mạnh.
  • 24/10/2014 - 16:33

    Ông Hà Văn Thắm là ai?

    NHNN vừa đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ocean Bank đối với ông Hà Văn Thắm.