Hủy

Kinh doanh von Tin tức

Tiền nóng vào bất động sản

Tiền nóng vào bất động sản

Cải thiện tình trạng nhỏ giọt, vốn vào bất động sản đang được gia tăng nhờ nhiều chính sách thúc đẩy mạnh hơn.

  • 21/11/2022 - 08:49

    Vốn, vốn và vốn đâu?

    Kinh tế bắt đầu suy kiệt trong bối cảnh các doanh nghiệp kinh doanh trong điều kiện lãi suất so với lạm phát cao nhất thế giới và thiếu vốn trầm trọng.