Hủy

Kinh doanh xăng dầu Tin tức

  • 21/08/2014 - 10:09

    Xăng vừa giảm giá đã chực tăng

    Giá xăng vừa hạ nhưng các doanh nghiệp xăng dầu lại đang đề nghị tăng chi phí định mức kinh doanh. Nếu được chấp nhận thì giá xăng lập tức tăng theo.