Hủy

Kinh tế đa quốc gia Tin tức

  • 02/06/2014 - 08:51

    Châu Á trỗi dậy

    2 thập kỷ qua, các công ty châu Á đã thành công vang dội. Nhưng giờ đây họ cần cải cách để tiến ra toàn cầu nhiều hơn.
  • 19/08/2012 - 14:45

    Vẽ lại chuỗi cung ứng toàn cầu

    Chuỗi cung ứng, đem lại những phương thức phát triển kinh tế mới và tác động đến công nghiệp hóa, đặc biệt đối với các nước chậm phát triển.