Hủy

Kinh tế số Tin tức

 • 31/12/2021 - 11:25

  Báo động đỏ nạn phá rừng ở Amazon

  Nạn phá rừng tại nơi lá phổi “từng xanh" của trái đất, Amazon, trở nên nghiêm trọng đến mức khu rừng thải ra khí carbon nhiều còn hơn hấp thụ.
 • 20/12/2021 - 09:00

  Đảo chiều trong năm 2022

  Suy giảm GDP trong quý III/2021 chỉ là nhất thời, GDP sẽ đảo chiều khi các biện pháp mở cửa thị trường được kích hoạt.
 • 20/12/2021 - 07:30

  Tăng tốc bơm vốn

  Mức độ nới lỏng của chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc nhiều vào chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch.