Hủy

Kinh tế thế giới Tin tức

Sự kết thúc của thời đại giả kim

Sự kết thúc của thời đại giả kim

Thuật giả kim trong “Sự kết thúc của thời đại giả kim” bàn đến một “phép màu” khác: Khả năng biến giấy (tiền giấy) thành vàng (tài sản thực sự).

  • 21/02/2019 - 14:00

    Người ghi hình Trái đất

    Giải thưởng Crystal 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh một nhà tự nhiên học kiêm phát thanh viên.