Hủy

Kinh tế thế giới Tin tức

 • 24/01/2020 - 08:00

  Trách nhiệm xây dựng tương lai

  Kinh tế thế giới được vận hành bởi các doanh nghiệp và họ có trách nhiệm trong việc làm cuộc sống tốt đẹp hơn.
 • 24/05/2019 - 16:30

  Sự kết thúc của thời đại giả kim

  Thuật giả kim trong “Sự kết thúc của thời đại giả kim” bàn đến một “phép màu” khác: Khả năng biến giấy (tiền giấy) thành vàng (tài sản thực sự).
 • 21/02/2019 - 14:00

  Người ghi hình Trái đất

  Giải thưởng Crystal 2019 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh một nhà tự nhiên học kiêm phát thanh viên.