Hủy

Kirin Tin tức

  • 06/12/2016 - 12:30

    Gỡ bí cho trà bí đao

    IFS đã đạt gần 32,6 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, so với mức lỗ hơn 93 tỉ đồng của cùng kỳ năm ngoái.