Hủy

KON Tin tức

  • 10/06/2016 - 09:47

    Chủ tịch tỉnh Kon Tum xin từ nhiệm

    Ông Quý cũng thẳng thắn nhìn nhận trong cương vị của mình vẫn có những khiếm khuyết, chưa thể giúp Kon Tum tiến nhanh để giảm tỷ lệ người dân đói nghèo.
  • 06/12/2015 - 07:05

    Vụ cà phê đau buồn

    Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam nhận định vụ mùa năm nay là vụ cà phê "đau buồn" không chỉ của người nông dân mà cả doanh nghiệp xuất khẩu.