Hủy

KQKD Tin tức

Cú trượt dài của JVC

Cú trượt dài của JVC

Kể từ sau khi Tổng giám đốc công ty bị bắt giữ, lợi nhuận của JVC giảm từ 41,77 tỷ đồng trong quý IV/2014 xuống còn 1,8 tỷ đồng trong quý II/2015.

Người Tiên Phong