Hủy

Kroon Tin tức

Nước eurozone nào nợ ít nhất?

Nước eurozone nào nợ ít nhất?

Thắt lưng buộc bụng đã giúp kinh tế Estonia tăng trưởng gần 8% trong năm 2011 và nợ quốc gia chỉ khoảng 6% GDP, thấp nhất khu vực.

Người Tiên Phong