Hủy

Kudo Tin tức

Những mảnh ghép tham vọng của Grab

Những mảnh ghép tham vọng của Grab

Mục tiêu trước mắt của GrabPay là để khách hàng thanh toán GrabCar nhưng trong tương lai là dịch vụ để họ mua các mặt hàng hằng ngày.

Người Tiên Phong