Hủy

Kỹ năng CEO Tin tức

Sách “Kỹ năng MC tinh giản”

Sách “Kỹ năng MC tinh giản”

MCTinh giản - sách giáo trình đầu tiên về kỹ năng Mc của tác giả Đỗ Phương Thảo được đông đảo MC trẻ hưởng ứng.