Hủy

Kỹ năng đặt mục tiêu Tin tức

Hãy quên mục tiêu đi!

Hãy quên mục tiêu đi!

2.000 năm trước, sách Hindu đã dạy "những ai chỉ hứng thú với thành quả của hành động thì sẽ khổ"...