Hủy

Ky nghe Tin tức

  • 27/02/2024 - 15:08

    Uber: Kỳ lân vấp ngã tái sinh

    Ngược với nhiều doanh nghiệp, COVID-19 hóa ra là thời điểm chuyển mình quan trọng cho sự tăng trưởng của Uber.
  • 12/04/2023 - 09:36

    CEO Buzzmetrics: Đôi tai kỹ thuật số

    Cách đây 10 năm, social listening (lắng nghe mạng xã hội) là chuyện không cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp. Nhưng ngày nay, đây là chuyện sống còn...