Hủy

Kỷ niệm Tin tức

  • 06/07/2015 - 09:55

    Cathay Việt Nam kỉ niệm 7 năm hoạt động

    Toàn bộ số tiền thu được trong ngày cùng với tiền đóng góp từ doanh nghiệp tổng cộng 33.800.000 đồng đã được trao tặng cho Trường tiểu học Phương Thịnh 2.