Hủy

Kỹ sư xây dựng Tin tức

  • 07/08/2013 - 22:31

    Lịch sự kiện ngày 8/8

    Cổ đông SMC, CLG đăng ký giao dịch cổ phiếu. TTF, FCN giao dịch không hưởng quyền phát hành cổ phiếu. SLS giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.
  • 30/08/2012 - 21:50

    CLG bổ nhiệm 2 Phó Tổng giám đốc

    Ông Đàm Quang Trực làm Phó Tổng giám đốc lĩnh vực Kinh tế - Kế hoạch và ông Phan Văn Tín làm Phó Tổng giám đốc lĩnh vực xây lắp.