Hủy

Kyna Tin tức

Bóng hồng ở Dream Viet Education

Bóng hồng ở Dream Viet Education

Không đi cùng từ những ngày đầu thành lập nhưng Hồ Hồng Bảo Trâm chính là người đưa ra các quyết định chiến lược đưa Công ty ra khỏi vùng nguy hiểm.