Hủy

La Habana Tin tức

  • 10/12/2013 - 09:49

    Nga xóa 90% tổng nợ 32 tỷ USD cho Cuba

    Số nợ còn lại tương đương 3,2 tỷ USD sẽ được La Habana thanh toán trong vòng 10 năm, đổi lại Moskva xóa đi hơn 20 tỷ USD cộng với tiền lãi.