Hủy

La havana Tin tức

Nở rộ khởi nghiệp ở Cuba

Nở rộ khởi nghiệp ở Cuba

Cộng đồng khởi nghiệp công nghệ xuất hiện ở Cuba với kỹ năng lập trình đáng nể, nhưng điều kiện hạ tầng và tài chính lại rất hạn chế.