Hủy

La Nina Tin tức

  • 10/04/2012 - 07:53

    Giá đậu tương lên cao nhất 7 tháng

    Giá tăng do tăng cường tiêu thụ đậu tương toàn cầu và giảm sản xuất của các quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới là Argentina và Brazil.