Hủy

Lạch huyện Tin tức

  • 21/01/2013 - 09:58

    Băn khoăn cảng tỉ đô

    Nếu xây cảng Lạch Huyện (vốn đầu tư ban đầu 2 tỉ USD, tương đương hơn 40.000 tỉ đồng), TP Hải Phòng sẽ không còn “lỗ mũi” nào để thở, ảnh hưởng toàn diện đến tăng trưởng kinh tế của cực phát triển này