Hủy

Lách trần Tin tức

Nhiều chiêu lách trần lãi suất

Nhiều chiêu lách trần lãi suất

Một điều có vẻ như nghịch lý vẫn đang diễn ra đó là ngân hàng “đánh tiếng” thừa vốn nhưng vẫn đẩy mạnh huy động tiền gửi.

Vốn ngân hàng vẫn bất thường

Vốn ngân hàng vẫn bất thường

Mặc dù tăng trưởng tín dụng tháng 1/2013 giảm tới 1,06%, nhưng một số ngân hàng vẫn lách trần huy động vốn với lãi suất cao, chây ỳ không trả nợ quá hạn trên thị trường liên ngân hàng…