Hủy

Lãi suất cho vay Tin tức

 • 17/07/2023 - 13:30

  Ngân hàng thừa tiền

  Dù nhiều ngân hàng đang dư tiền để cho vay, nhất là quý III và IV năm nay, nhưng dòng tiền lớn vẫn chưa tìm tới doanh nghiệp.
 • 28/06/2023 - 11:59

  Lãi suất cho vay sẽ phải giảm thêm

  Để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, Ngân hàng Nhà nước đã có những phản ứng nhanh trước những diễn biến của nền kinh tế.
 • 27/06/2023 - 17:26

  Nhu cầu tín dụng yếu do đâu?

  Tính đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã có 4 lần điều chỉnh lãi suất điều hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.