Hủy

Lãi vay Tin tức

  • 17/07/2023 - 13:30

    Ngân hàng thừa tiền

    Dù nhiều ngân hàng đang dư tiền để cho vay, nhất là quý III và IV năm nay, nhưng dòng tiền lớn vẫn chưa tìm tới doanh nghiệp.