Hủy

Lạm phát Tin tức

  • 14/06/2021 - 13:30

    Sốc lạm phát

    Các nền kinh tế đang phát triển từ Ấn Độ cho đến Brazil đang đối mặt với cú sốc lạm phát, cả trong nước lẫn nước ngoài.
  • 24/05/2021 - 08:30

    Virus lạm phát

    Không chỉ lo tác động tới tăng trưởng kinh tế, đợt dịch lần thứ 4 còn có thể ảnh hưởng tới cả khả năng kiểm soát lạm phát.