Hủy

Lạm phát Tin tức

2 lực đẩy lạm phát

2 lực đẩy lạm phát

Áp lực lạm phát rất lớn đến từ vấn đề kinh tế vĩ mô cũng như sự đứt gãy của chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

  • 15/03/2022 - 08:30

    Dư chấn xung đột

    Doanh nghiệp Việt Nam tìm cách giảm các tác động tiêu cực từ xung đột Nga - Ukraine và tìm những cơ hội mới.