Hủy

Lam Tin tức

Làm ngân hàng không như là mơ

Làm ngân hàng không như là mơ

Mọi người thường nói rằng, làm ngân hàng sướng lắm, ngồi máy lạnh, việc nhẹ nhàng lương cao, thưởng khủng...