Hủy

Làm tròn Tin tức

  • 10/03/2014 - 16:55

    Nội dung họp Đại hội cổ đông Sacombank

    Sacombank đề nghị kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 1.056 tỷ đồng từ cổ phiếu thưởng và cổ tức trả bằng cổ phiếu; đặt chỉ tiêu lợi nhuận 3.000 tỷ đồng.