Hủy

Làm việc quá sức Tin tức

Cố quá tất sẽ quá cố!

Cố quá tất sẽ quá cố!

Làm việc hùng hục chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp so với việc cơ thể được nghỉ ngơi hợp lý.