Hủy

Lần theo Tin tức

  • 25/12/2012 - 07:26

    Năm 2013: Giá điện có thể tăng 4 lần

    “Từ 2013, cứ 3 tháng EVN sẽ phải tính toán lại giá điện 1 lần theo đúng Thông tư 24"- ông Đinh Quang Tri - Phó Tổng Giám đốc EVN khẳng định.
Người Tiên Phong