Hủy

Lao động nhập câu Tin tức

GDP chạy đi đâu?

GDP chạy đi đâu?

Không thể tập trung vào mở rộng sản xuất vào các ngành sử dụng nguyên liệu và lao động thô như trước.