Hủy

Lao động Tin tức

Dệt may: Có đơn hàng thiếu nhân công

Dệt may: Có đơn hàng thiếu nhân công

Có đơn hàng trở lại nhưng các doanh nghiệp dệt may lại thiếu nguồn lao động, hầu hết các doanh nghiệp dệt may mỏi mắt tìm lao động cho kịp đơn hàng.

  • 20/10/2020 - 09:28

    Khó khăn khi phụ thuộc vào kiều hối

    Hiện có hơn nửa triệu người Việt đang làm việc tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, trong đó điểm đến phổ biến nhất là các nền kinh tế Đông Á.