Hủy

Lập đỉnh 2016 Tin tức

Giá dầu lại lập đỉnh mới năm 2016

Giá dầu lại lập đỉnh mới năm 2016

Giá dầu tiến sát mốc 50 USD/thùng khi Goldman dự báo nguồn cung giảm, gián đoạn nguồn cung tại Canada, Nigeria trong khi nhu cầu của Trung Quốc, Ấn Độ tăng cao.