Hủy

LDG group Tin tức

Khó cho thế hệ Y “xây nhà”

Khó cho thế hệ Y “xây nhà”

Thế hệ Y (20-30 tuổi) đang là đối tượng hướng đến trọng tâm của các nhà kinh doanh khi chiếm tới 38% tổng dân số của cả nước (năm 2016).