Hủy

Lê Cảnh Bích Hạnh Tin tức

Vascara đã thôi ẩn mình

Vascara đã thôi ẩn mình

Gần 10 năm qua, Vascara im lặng đơn giản vì theo bà Lê Cảnh Bích Hạnh, CEO Vascara, đó là cách quảng bá hiệu quả và ít tốn kém nhất.