Hủy

Lê Cao Minh Tin tức

Ông chủ dự án siêu sang kể chuyện

Ông chủ dự án siêu sang kể chuyện

Trong khi hầu hết các chủ đầu tư đều tìm cách đa dạng sản phẩm nhà thì doanh nghiệp này lại chọn hướng đi riêng, tập trung vào sản phẩm siêu sang.