Hủy

Lê đình mậu Tin tức

Vì sao kế toán trưởng PVN bị bắt?

Vì sao kế toán trưởng PVN bị bắt?

Lê Đình Mậu đã soạn thảo, ký "nháy" công văn trình Nguyễn Xuân Sơn ký ứng hàng ngàn tỉ cho PVC trong khi PVN chưa ký hợp đồng gói thầu với PVC.