Hủy

Le Figaro Tin tức

Đồng euro có đang quá mạnh?

Đồng euro có đang quá mạnh?

Đồng euro mạnh lên có vẻ bất thường so với sự phục hồi chậm chạp của nền kinh tế thực và đang cản trở năng lực cạnh tranh tại Eurozone.