Hủy

Lê Thanh Minh Tin tức

  • 08/12/2014 - 14:14

    Cổ đông lớn thoái 9,55% vốn TET

    Giao dịch thực hiện trong ngày 28/11/2014. Trong khi đó, cùng ngày, cổ đông lớn Trần Thanh Sơn đã mua cùng lượng cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 13,15%.