Hủy

Lê thị kiem yến Tin tức

Thế trận giằng co ở Rạng Đông

Thế trận giằng co ở Rạng Đông

Điều gì đã khiến cho hai nhà đầu tư tư nhân chi 114 tỉ đồng để mua lại vốn nhà nước trong Rạng Đông với giá cao hơn niêm yết 5,6%?

Người Tiên Phong