Hủy

Lefaso Tin tức

  • 07/12/2015 - 12:30

    FDI da giày “chơi chiêu”

    Các doanh nghiệp FDI chiếm chưa đầy 25% số lượng doanh nghiệp ngành giày nhưng lại quyết định tới 77% giá trị xuất khẩu.