Hủy

Legend Tin tức

  • 02/04/2019 - 15:14

    Đồ uống không nhựa

    Từ hành động ở các cửa hàng đơn lẻ, việc sử dụng ống hút cỏ bàng, tre hay inox, giờ đây, các chuỗi cửa hàng lớn đã vào cuộc.