Hủy

Leo cột Tin tức

Dè chừng với một CEO hào nhoáng

Dè chừng với một CEO hào nhoáng

Tổng giám đốc điều hành hào nhoáng thường đi kèm với một công ty bị buộc tội gian trá trong sổ sách, ở càng lâu càng dễ xẩy ra.