Hủy

Lí tưởng Tin tức

Citibank Việt Nam thay CEO

Citibank Việt Nam thay CEO

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chính thức chấp thuận việc bổ nhiệm ông Dennis Hussey giữ chức Tổng giám đốc Citibank Việt Nam.