Hủy

Lịch sử nhân loại Tin tức

Bill Gates công bố dự án Lịch sử của thế giới

Ngày 2/11, dự án Big History Project đã chính thức được Bill Gates công bố trên Facebook cá nhân. Đây là dự án tâm đắc của Bill Gates nhằm tập trung mô tả toàn diện lịch sử 13,7 tỉ năm, kể từ khi khai sinh vũ trụ.